Brede ontwikkeling van leerlingen

What Really Matters

​​​De komende jaren werken we onder de titel '​What Really Matters' aan brede ontplooiing en vorming van onze leerlingen. Kern van de initiatieven is dat we leerlingen ​extra mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen als individu én lid van de gemeenschap. Hiermee kiest Alberdingk Thijm Scholen​ nadrukkelijk voor pedagogische doelen, die in het huidige onderwijsklimaat in de verdrukking zijn geraakt, met de eenzijdige nadruk op 'onderwijsopbrengsten' en de gedachte van een 'effectieve school'. Wij willen onze leerlingen bredere ontplooiingsmogelijkheden bieden dan de smalle onderwijsdoelen die enkel toewerken naar reproductie van makkelijk meetbare gegevens.​​ ​ Maaike Luttikhuis, presentator van THIJMTalks en conrector ATC, legt  uit wat we ​er precies mee bedoelen:

 


​​​Muziek, sport en beeldende vorming

PHOTO-2019-11-11-10-42-10.jpg
We bieden op verschillende scholen m
uziekonderwijs, extra bewegingsonderwijs en beeldende vorming. Er is een schoolbus om leerlingen de mogelijkheid te bieden vaker buiten de school​ te leren. Elke school kiest eigen accenten, maar alle ​scholen geven hun eigen manier invulling aan de school als 'community'.

​Lees meer over dit nieuwe en de andere speerpunten in Een ​Nieuwe ​Tijd voor Thijm.​