​Ontdek meer over werken bij Alberdingk Thijm Scholenbeeld-content.jpg

Stages

​​​​Studenten die een lerarenopleiding volgen en stage willen lopen bij een van de scholen van de Alberdingk Thijm Scholen ​worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Eerstejaars starten in november. Tweede-, derde- en vierdejaars studenten ​starten in principe alleen in september voor een heel schooljaar.


​Studenten in opleiding voor een eerstegraads bevoegdheid kunnen een bericht sturen naar 

de heer R. Heilbron: r.heilbron@atscholen.nl

Studenten in opleiding voor een tweedegraads bevoegdheid kunnen een bericht sturen naar 

mw. O. van Es: o.vanes@ats​​cholen.nl​

​Scholentour 27 mei​ 2020​

Maak kennis  met de havo/vwo-scholen en vmbo-scholen van Alberdingk Thijm Scholen tijdens de jaarlijkse Scholentour. Het doel van de dag is om elkaar beter te leren kennen en een succesvolle match te maken tussen stagiair en begeleider! 

Schrijf je hier in​​​