Tweetaligheid/internationalisering

​​​​​​​​​​​In onze visie hebben leerlingen die meer dan één taal spreken meer kans op succes in de maatschappij. Op bijna al onze basisscholen krijgen de leerlingen al vanaf groep 1 les in het Engels. Drie basisscholen binnen de Alberdingk Thijm Scholen – De Wilge, Junior Campus en Me​rli​n – zijn gestart met de pilot tweetalig onderwijs. Op deze scholen wordt tussen de​ 30 en 50% van de lestijd in het Engels gegeven. Onze middelbare scholen bieden allemaal tweetalig of een ​versterkt Engels programma aan.

​​Basisonderwijs: Immersion

​Het is onze overtuiging dat leerlingen een taal het beste kunnen verwerven door onderdompeling ('immersion') of een taalbad. We nemen dus afstand van de geïsoleerde wijze waarop kinderen in het traditionele Nederlandse schoolsysteem de Engelse taal leren: 'in rijtjes'. Ons uitgangspunt is dat de kinderen les krijgen in het Engels (in plaats van Engelse les) en onze doelstelling is dat kinderen in het Engels durven te communiceren. Vanaf groep 1 bieden we de kinderen Engels volgens de 'Key concepts in language development'. De 'principles of immersion' die we​ daarbij hanteren zijn; Young Learners communicating; Rich modeling; Realistic expectations; recasting & reapeating and a language rich environment. Leerkrachten krijgen het English Teaching Training Programme aangeboden, dat is ontwikkeld door het Alberdingk Thijm Institute. Bekijk hieronder hoe dat eruit ziet in de praktijk:

[tekst loopt door onder de video]Thuis oefenen?

Een lijst van apps voor het basisonderwijs geselecteerd door leerkrachten​  voor ouders om thuis op de tablet/smart phone te zetten.​

​​Download Early Englis​h apps ​​​​​


Voortgezet Onderwijs: ​International Baccalaureate

In het Voortgezet Onderwijs bieden Laar & Berg en de IS Hilversum tweetalig onderwijs aan. Op beide scholen wordt het IB Middle Years Programme aangeboden in de onderbouw, een wereldwijd erkend curriculum. De IS Hilversum biedt ook het Diploma Programme voor de bovenbouw in het Engels aan. Laar & Berg zal hiermee in 2020 van start gaan.​

​Versterkt Engels & Anglia examen

Groot Goylant biedt tweetalig vmbo onderwijs voor gemotiveerde leerlingen. Het ATC, het St. Aloysius College en de ATM bieden versterkt Engels aan. Op het St. Aloysius College en Groot Goylant  krijgen de leerlingen naast het reguliere diploma ook een certficaat voor het Engels als zij het Anglia examen hebben afgesloten. ​​