St. Aloysius College

Het St. Aloysius College is een kleinschalige school voor mavo en havo-onderbouw die zich profileert als een school met veel aandacht en zorg voor de behoeften van de individuele leerling. Naast een gevarieerd lessenpakket en intensieve studiebegeleiding voorziet de school in een breed aanbod aan voorzieningen met het doel ook de zwakkere
leerling naar het eindexamen te begeleiden. 

Bij aanname in de brugklas worden leerlingen geplaatst in de mavo of de havostroom. In de onderbouw wordt gewerkt aan een evenwichtige verdeling tussen het aanleren van vaardigheden en het overdragen van kennis.  Door productief leren te combineren met klassikale kennisoverdracht en -verwerking vergroot de school het leerrendement. Door vakken samen te brengen in leergebieden en projecten laten wij  leerlingen de samenhang ontdekken waardoor hun betrokkenheid en motivatie tijdens het leerproces toeneemt. ICT in het leerproces wordt waar mogelijk ingezet. Leerlingen worden bij aanname getoetst op hun Engelstaligheid en op basis van de uitslag ingedeeld in niveaugroepen. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit een breed vakkenaanbod. Hiermee maakt de school de doorstroommogelijkheid naar havo en mbo zo optimaal mogelijk. 

De school voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en streeft naar een prettige, sociale leeromgeving, waarin leerlingen zich veilig voelen.

 

Aandacht op maat op het Aloysius College

1 Ondersteuning bij het leerproces
Leerlingen met specifieke leerproblemen, zoals bij rekenen en taal krijgen extra ondersteuning tijdens steunuren. Waar nodig worden er met leerlingen individuele afspraken, middels een ‘groene kaart’, gemaakt die helpen hun leerproces te optimaliseren (bijv. faciliteiten voor dyslectische leerlingen als gebruik laptop/daisy-speler, luisterboeken, verlengde toetstijd, enz.Naast de leerinhoudelijke ondersteuning kunnen trainingen zoals faalangst-reductietraining en sociale vaardigheidstraining ingezet worden om leerlingen extra handvatten te bieden in voor hen lastige situaties. 

2 Ondersteuning bij gedrag
Rugzakleerlingen krijgen een persoonlijk begeleider toegewezen die tenminste  één- maal per week met de leerling een gesprek heeft. Deze begeleiders zijn tevens aanspreekpunt voor ouders en docenten. De begeleider maakt i.s.m. de ambulant begeleider een handelingsplan, stelt doelen en werkwijzers op.Drie maal per jaar zijn er met ouders, leerlingen en begeleiders voortgang- en evaluatiegesprekken.De rugzakbegeleiders worden ondersteund door een ambulant begeleider van de (bv. de Donnerschool)

3 Ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied
De coördinator leerlingzaken (een aantal dagdelen per week op school aanwezig) gaat met leerlingen gesprekken aan als er sprake is van problemen op sociaal-emotioneel gebied. Deze coördinator verwijst, indien nodig, door naar externe deskundigen of naar het W.J.F. Nuyens Instituut, ons expertisecentrum voor leerlingbegeleidin.


Schoolwebsite

www.hetalc.nl