Augustinusschool

​De Augustinusschool is een middelgrote katholieke basisschool in de Hilversumse wijk Kerkelanden. Onze school biedt: 
* Tweetalig onderwijs: bij alle groepen is het leren van de Engelse taal geïntegreerd in de lessen. 
* Sport en bewegen zijn belangrijk. 
* Thematisch onderwijs: de vakken wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden binnen thema’s aangeboden.
* ICT-gebruik: digitale schoolborden en modern software in alle groepen. 

De Augustinusschool is een gezellige school waar leren voorop staat. Hierbij vinden wij het belangrijk dat kinderen rekening houden met elkaar en elkaar ondersteunen. De school draagt zorg voor een rustige gestructureerde leeromgeving. 

Organisatie 
De school biedt een herkenbare klassikale structuur die zich kenmerkt door rust, duidelijkheid en een helder onderwijsaanbod. Wij bieden onderwijs aan op drie niveaus binnen klassikale groepen voor lezen, spelling en rekenen waarbij het aangeboden thema voor alle leerlingen gelijk is. In alle klassen zijn de basiselementen van zelfstandig werken zichtbaar (stoplicht, instructietafel, looprondje, vraagteken, werken met dag- weektaken) en consequent toegepast. De moeilijkheidsgraad en de verwerking verschilt. Een goed leerlingvolgsysteem en observaties helpen bij het plaatsen in de juiste niveaugroep. We werken volgens de 1-zorgstructuur waarbij het handelen is vastgelegd in groepsplannen. Gemiddeld wordt er drie keer per jaar geëvalueerd en worden de groepsplannen bijgesteld. Door middel van de methode Kanjertraining stimuleren en volgen we de sociaal-emotionele ontwikkelingen. Het draagt bij tot een beter pedagogisch klimaat. Kinderen houden rekening met elkaar en ondersteunen elkaar. 

Aandacht voor alle leerlingen 
Leerlingen werken op het niveau dat zij aankunnen zodat zij succeservaringen opdoen, waarbij leerlingen gestuurd en gestimuleerd worden om het maximale uit zichzelf te halen. Voor leerlingen die het groepsniveau niet aankunnen, ontwerpen we een leerlijn, waarbij we doelgericht werken. ​

Aandacht op maat 
Leerlingen van onze school met specifieke behoeftes worden speciale afspraken gemaakt zodat we programma’s of aanpassingen in ons lesprogramma kunnen aanbieden. Aanpassingen en/of speciale programma’s: 

• Dyslectische leerlingen. We handelen volgens het Dyslexieprotocol. Leerlingen met dyslexie worden gecompenseerd in tijd en middelen. 
• Interne leeskliniek voor leerlingen met hardnekkige leesproblemen. Zij krijgen een periode heel speciale individuele leeshulp. 
• Dyscalculie: Maatwerkprogramma voor rekenen. 
• Zeer getalenteerde leerlingen worden geselecteerd voor het ‘programmeren’. Dit programma wordt aangeboden binnen Alberdingk Thijm Scholen
• Laptops voor kinderen met (ernstige) motorische problemen. 
• Aanpassingen voor kinderen met lichamelijke beperking, o.a. aangepast meubilair, aanpassingen aan bewegingslessen. 
• Speciale structuren voor leerlingen die bv. te veel prikkels ondervinden in hun omgeving, hulp bij het inrichten van de weektaak. 
• Leerlingbegeleider die leerlingen kan ondersteunen bij sociale problemen of problemen in de thuissituatie.

Schoolwebsite

 www.augustinusschool.nl​ 

​