Leerlijn orientatie op de natuur PO

​Op veel PO-scholen is er vraag naar bruikbaar lesmateriaal voor Natuureducatie. Voor de AT-scholen PO is een leerlijn ontwikkeld rond Natuuronderwijs, op basis van de kerndoelen in de leerlijn ‘Oriëntatie op de Natuur’ uit het domein ‘Natuur en Techniek’ van het SLO. De leerlijn is ontwikkeld voor de groepen 3 tot en met 8.

Vervolgens is deze leerlijn gevuld met Wikilessen. Daarbij is het uitgangspunt dat leerlingen de lessen voor een groot gedeelte zelfstandig kunnen maken. Met jongere leerlingen kan ook gedeeltelijk klassikaal gewerkt worden met behulp van een digibord.

Hierbij wordt niet alleen gekeken naar digitale kennisoverdracht en het maken van opdrachten maar ook worden de leerlingen uitgedaagd om onderzoek naar verrichten. Er zijn verschillende mogelijkheden voor verwerking. Daarnaast heeft iedere les een handleiding en tips voor de leerkrachten.

leerlijn natuur.png

Bekijk de lessen via onderstaande link:
Portal> infotheek > lesmateriaal > digilessen PO natuur