Beheeromgeving PO

Nieuwe netwerkbeheeromgeving voor de PO-scholen

Doel:
Doel van dit project is een nieuwe “intuïtief te gebruiken” ICT netwerkomgeving te ontwikkelen ten behoeve van de PO-scholen van de Verenigde scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT). De huidige ICT omgeving van Merlijn (in beheer bij de 'Skool') vormt de inspiratiebron. Het nieuwe concept zal in het kader van dit project worden opgezet en getest binnen Merlijn en de Hummelingschool. De ontwikkelde omgeving zal in de toekomst ook toegepast gaan worden op de andere AT scholen.

Projectaanvragers:
- Merlijn, Eemnes
- Hummelingschool, Hilversum

Projectperiode:
Oplevering nieuwe omgeving: augustus 2012