3D Printing PO

De Hobbitstee en de Wilge willen hun positie als innovatieve basisscholen verstevigen door het speerpunt "ICT" van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT) te versterken. We willen de leerlingen leren planmatig te werken, het probleemoplossend vermogen en creativiteit stimuleren. Daarbij sluiten we aan op de ontwikkeling van de 21st century skills van de leerlingen.

We willen daarbij het hele proces van de ontwerpfase tot het uiteindelijke product door de leerlingen zelf laten doorlopen.   

maxresdefault.jpg

In de eerste fase van het project zullen we in het IT-lab het werken met een 3D-printer om te testen en ontwerpen uit te proberen. Hierna kunnen we een inschatting maken van de te verwachten kosten, wanneer we een 3D-printer in de school gaan gebruiken. Na deze onderzoekende fase willen we overgaan tot de aanschaf van printers en bijbehorende software voor de scholen. Bij de ontwikkeling van het bijbehorende curriculum zal de focus liggen op de implementatie en uitvoering. Waarbij in samenwerking een vakoverstijgend lesprogramma zal worden ontwikkeld, waarin het product dat ontworpen en gemaakt is ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. De leerlingen komen naast techniek in aanraking met natuurkunde, scheikunde, wiskunde en beeldende vorming. Ze gaan fantaseren, bedenken, ontwerpen, voorbereiden, bouwen, testen en (her)gebruiken. Ook doen we een beroep op samenwerking en co-creatie. Belangrijk hierbij is om techniek toegankelijk te maken, waarbij we zorgen voor een  positieve beleving van het vak techniek. 


3D printing PO teamsite (voor projectleiders)