Toepassingen in de klas

De QR-code kan op allerlei manieren gebruikt worden als aanvulling op je lesinhoud. De code kan een link bevatten naar bijvoorbeeld oefenstof of verdiepingsstof. Hieronder enkele voorbeelden hoe je de QRcodes kan gebruiken in de klas/het onderwijs.
 
Geheugensteuntje
Voor leerlingen die een geheugensteuntje nodig hebben kan een code verwijzen naar een site met een spellingregel of een rekenstrategie.

Extra oefenen
Leerlingen kunnen extra oefenen als de code verwijst naar educatieve software. Bij de les kan gelinkt worden naar de juiste oefenstof.
 
QR-codes verrijken lesboekenQR-code12011.jpg
Er kunnen in lesboeken QR-codes afgebeeld worden, waarmee gelinkt wordt naar een filmpje of website met extra toelichting op de lesstof of een kort filmpje over de schrijver van het boek. Een leerling die deze QR-code scant op zijn smartphone, kan daardoor automatisch het bijbehorende materiaal bekijken. Leerlingen blijken het leuk te vinden om iets te doen dat in hun optiek niet direct met het leerproces te maken heeft. Het scannen van QR-codes en bekijken van bijbehorende filmpjes en websites past meer in hun eigen belevingswereld. Dat werkt motiverend waardoor de lesstof beter verwerkt wordt.
 
Voor verdieping/verlengde instructie
Wanneer de leerlingen een opdracht krijgen uit een boek kunt u kaartjes maken met een QR-code waarmee filmpje of een website met aanvullende informatie geopend word. Op die manier kan de leerling extra hulp krijgen bij een bepaalde opgave waarvan de leerlingen even niet weet h hij/zij het aanpakt. Of wanneer instructie herhaald moet worden.
 
Kijkwijzers, opdrachtkaarten, extra opdrachten
Een QR-code kan toegevoegd worden aan een kijkwijzer of opdrachtkaart. Het kind kan snel zien wat hij moet doen en wat hij daarbij nodig heeft, ondersteund met afbeeldingen of video's. U kunt op die manier ook interactiviteit inbouwen in bijvoorbeeld een werkblad. Er kan in de klas bijvoorbeeld een bak komen met allerlei extra opdrachten. Een leerling die klaar is met zijn werk kiest een kaartje, scant deze en gaat aan de slag.
 
Ezelsbruggetjes
Wanneer je de leerlingen zelf aan de slag laat gaan met een ezelsbruggetje dan beklijft deze beter. Op een webpagina kunnen ze het ezelsbruggetje maken, de QR-code die verwijst naar de site. Ook kun je gebruik maken van: Ezelsbruggetje.
 
Leerlingen kunnen ook zelf informatie qurificeren
Bijvoorbeeld door een link maken naar een filmpje wat ze hebben gemaakt voor een opdracht, een werkstuk of powerpoint.
Of door een poster, bijvoorbeeld via Glogster, te maken met een QR-code erop.

Boekbespreking
Een boekbespreking kan ook gefilmd worden en geüpload worden via YouTube. Via een QR-code van de YouTube link in het boek kunnen de leerlingen snel meer informatie krijgen over het boek en eventueel met een tweede QR-code feedback geven over de boekbespreking.
 
Mailen en inloggen met een QR-code

Daarnaast kunnen QR-codes ook gebruikt worden voor secundaire taken, zoals het uitwisselen van contactgegevens (bijvoorbeeld een visitekaartje met QR-code) of het versturen van beveiligde e-mail. Ook het inloggen op een website, een intranet of een Electronische LeerOmgeving kan makkelijker gemaakt en veiliger worden met QR-codes.
 
Speurtocht
- Een educatieve speurtocht maken met behulp van QR-codes. In de QR-code kan bijvoorbeeld een afbeelding/google maps locatie/coördinaat naar de volgende plek, een filmpje, liedje versleuteld worden. Ook vragen of opdrachten kunnen via een weblink weergegeven worden.

Nog een aantal voorbeelden van toepassingen
- Uitleg van een jaarlijks terugkerende opdracht of spel.QRMobiel.JPG
- Een paar werkstukken/werkjes van leerlingen hang je op, de andere kun je via een gallery bekijken die te benaderen is via een QRcode die naast de andere werkjes hangt. Dit werkt ruimte besparend.
- De informatie en locatie van een kamp/schoolreis/dependance van school laten weten via een QR-code. Je creëert een directe link naar Google Maps.
- Woordenschat ontwikkeling/aanleren van idioom. Thuis kan de leerlingen het woord nogmaals zien/horen. Dit kan ook in de vorm van een liedje/gedicht.
- In het kader van kennismaking kunnen leerlingen een QR-code maken waarin staat wie ze zijn, wat hun hobby's/sterke punten/interesses zijn. Die QR-code kan als sticker geprint worden.
- In de nieuwsbrief kan een QR-code toegevoegd worden die direct linkt naar een fotoalbum van een activiteit waarover iets geschreven is.
- De extra informatie bij over bijvoorbeeld een sport die in de gymles behandeld is meegeven via QR-code.

De concrete lessen moeten nog gemaakt worden. Heb jij een lesidee? Mail hem naar Herman Rigter
 

bestand.png

Artikelen over QR-codes in het onderwij
s

Geïnteresseerd geraakt, lees dan meer:
  •     QR-codes in de klas - 28 manieren om QR in te zetten als les ondersteuning (google doc)