juni 06
Vijftiende les 6 juni 2017

​Vandaag was de laatste dag voor groep 8 om aan hun eindopdracht te werken. Vandaag waren we als klas niet helemaal compleet omdat er ook een aantal scholenl 'Pinkstervakantie' hadden. De leerlingen waren erg enthousiast en hebben hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Gelukkig was het vandaag ook niet een van de warmste dagen, maar wat regenachtig, dat hielp ook!

IMG_0467.JPG

Wij willen nog niet teveel verklappen over wat er komen gaat, dus hier blijft het blog even bij :-) Wij kijken ernaar uit om jullie op dinsdagmiddag 13 juni 13.30 uur te verwelkomen en te verassen met prachtig programmeerwerk! De leerlingen worden alvast om 13.10 uur verwacht om het eigen 'kraampje' in te richten.mei 12
Dertiende les 9 mei 2017

​Deze les na de meivakantie zijn we gestart met de eerste les bij het maken van de eindopdrachten. In de vorige les mochten de leerlingen een eerste en tweede keuze maken waar ze het liefste de eindopdracht mee mochten gaan doen: LEGO Mindstorms, software programmeren of Arduino. Gelukkig waren de keuzes goed verdeeld waardoor we de groepen goed konden verdelen over de onderwerpen.

Al snel werd er gestart met het uitdelen van de opdrachtvellen per groep en konden de leerlingen beginnen. De opdrachtvellen bestaan in de basis allen uit een gedeelte herhaling, aanpassing en het uiteindelijk zelf bedenken van een eindproduct welke gedemonstreerd zal worden op de markt ter afsluiting van het jaar ‘Leren programmeren’. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen elkaar ook goed konden helpen, zaten de leerlingen per categorie bijeen.


Er werd deze les weer heerlijk gewerkt, we zijn al lekker op weg naar eindmarkt!

april 18
Twaalfde les 18 april 2017

​Vandaag zijn we de les met groep vijf gestart met het terugkijken wat we dit jaar allemaal gedaan hebben in de lessen leren programmeren.

Dit terugkijken deden we natuurlijk met een doel, het maken van een keuze wat de leerlingen op de eindpresentatie als willen laten zien. Ze mochten kiezen uit een een van de 3 hoofdthema’s die we dit jaar hebben behandeld: HTML, Lego WeDo of Scratch jr.

De keuze’s waren gelukkig behoorlijk goed verdeeld over de onderwerpen waardoor we al snel aan de slag konden met de voorbereidende opdrachtbladen.

Er werd heerlijk gewerkt aan de eindopdrachten, die in juni gepresenteerd gaan worden!

IMG_9476.JPG
april 11
Tiende les 11 april 2017

​Vandaag was de laatste les voordat we gaan beginnen aan de eindopdrachten. In deze les hebben we teruggekeken naar wat we het afgelopen lesjaar allemaal hebben gedaan; programmeren van software met Python en Javscript, Arduino schakelingen programmeren en het bouwen van robots met Lego Mindstorms.

Om de opgedane kennis nog eens terug te halen hebben we de leerlingen in parcours vorm 3 opdrachten laten uitvoeren. Bij elke opdracht gingen de leerlingen als groep of individueel aan de slag. Het doel van deze opdrachten was om de kennis die de leerlingen dit jaar hebben opgedaan nog eens te verversen. De leerlingen hadden er erg veel zin in en samen kwamen ze vaak een heel eind zonder al te veel hulp van de leerkrachten.

IMG_9361.JPG
IMG_9360.JPG

IMG_9359.JPG
Aan het einde van de les nadat alles opgeruimd was mochten de leerlingen kiezen in welk onderwerp ze zich zouden willen verdiepen voor de eindopdracht. De leerlingen kregen 3 keuzes; LEGO Mindstorms, softwareprogrammeren(in Processing) of Arduino. Volgende les krijgen de kinderen te horen welke eindopdracht ze krijgen.


maart 14
Negende les 14 maart 2017

​​​Vandaag zijn we verder gegaan met de Arduino lessen.  Bij de start hebben we besproken wat een microcontroller ook alweer was. Daarna hebben we een aantal opengewerkte apparaten gepresenteerd op het bord, o.a. een magnetron en een afstandsbediening. De leerlingen konden feilloos vertellen waar de microcontroller zat! Ook hebben we een opgeschroefde afstandsbediening de klas laten rondgaan zodat de leerlingen konden zien waar de microcontroller (nu in goedkoop druppel ic-vorm) in het echt op de printplaat zit.

Toen was het tijd dat de leerlingen zelf weer aan de slag gingen. De meeste leerlingen waren de vorige les nog niet toegekomen aan de laatste opdracht, het looplicht, en daar werkten ze verder aan. Daarna gingen we een stapje verder. Nu gingen de leerlingen een ingang configureren op het Arduino bordje, om de stand van een schakelaar uit te kunnen lezen. Dit was best een complexe schakeling merkten we. De hierna volgende opdrachten van deze les gingen we aan de slag met de piezo speaker. Het einddoel hierbij was het afspelen van een 'super Mario' muziekje.

Bestand 14-03-17 15 16 29.jpg

Aan het eind van de les hebben we netjes alle spullen opgeruimd en hebben we een kleine schrijfopdracht in de journals gedaan in het kader van ‘Arduino en het programmeren hiervan’.

Het was weer een leuke les met uitdagende schakelingen!

februari 28
Achtste les 28 februari 2017

​Vandaag zijn wij gestart met eerste les van de Arduino serie. Eerst hebben we bekeken wat een microcntroller is, Toen we dat wisten hebben we de leerlingen gevraagd 3 apparaten op te schrijven waarvan zij dachten dat er een microcontroller in zit. We hoorden veel dingen als Playstation en of computer, wat erg interessant was om over na te denken.

Vervolgens konden de leerlingen lekker aan de slag met de Arduino kitjes. Als eerste mochten de leerlingen aan de hand van de uidagende opdrachtbladen een ledje laten knipperen. Klinkt eenvoudig, maar was het zeker nog niet. Er moest een electronische schakeling gebouwd worden op het bread-board, en de schakeling die door de Arduino microcontroller aangestuurd werd moest geprogrammeerd worden in de Arduino IDE.
Als de eerste schakeling succesvol was kon men verder met de volgende opdracht.

Deze eerste Arduino les ging het bouwen en programmeren erg goed, diverse juichkreten hebben we gehoord :-)

februari 07
Zevende les 7 februari 2017

Vandaag zijn we gestart met de laatste les van het onderdeel coderen met groep 8. De les zijn we gestart met een kleine schriftelijk reflectie welke terugkeek op de afgelopen twee lessen waarin we hebben geprogrammeerd in de taal ‘Python’ in combinatie met Minecraft. Een vraag die we stelde was:


Ik weet dat blok (17) hout is. Hoe kan ik het blok wol veranderen in hout in de onderstaande code?


wool = 35

mc.setBlock(x, y, z, wool, 1)


Gelukkig wisten alle leerlingen deze vraag feilloos te beantwoorden!Nu was het tijd de leerlingen gingen starten met het coderen. Dit werd deze les gedaan op de website van Khan academy. Hier zijn we begonnen we met de les: introduction in drawing & Animation in JavaScript.


Hier werd lekker gewerkt door de leerlingen, sommige Engelse termen moesten wel worden uitgelegd.


Toen de leerlingen door de programmaregels het programma bijna niet meer zagen, hebben we een quiz ter afsluiting van deze les gedaan over het programmeren JavaScript.​

januari 24
Zesde les 24 januari 2016

​Vandaag zijn we verder gegaan met programmeren in Python om de omgeving van Minecraft te manipuleren. De nadruk van deze les lag op het aanbrengen van voorwaarden, zo werkten de leerlingen aan een programma waarbij de avatar tijden het lopen bloemen plaatsten als het op een groen vlak stond.

We startten de les met het reflecteren op wat we de volgende les hadden geleerd. Wat is de Raspberry Pi? Hoe zit dit mini-computertje in elkaar? Waar en wat doet de processor? Waar zit het geheugen? Nadat we deze punten samen hadden doorgelopen, gingen de leerlingen in tweetallen de Raspberry aansluiten op het scherm, toetsenbord en muis.

Nadat alle tweetallen klaar waren om aan de slag te gaan, namen we nog even de standaard commando’s door. Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met twee opdrachten. In de eerste opdracht moeten ze niet alleen blokken plaatsen, maar hier ook voorwaarden aan verbinden om vervolgens ook het type blok aanvankelijk van de ondergrond aan te kunnen passen. In de tweede opdracht gingen de leerlingen meerdere blokken tegelijk programmeren, in dit geval maakten ze er gebouwen mee.

We sloten de les af met een korte schriftelijke terugblik en een nieuwe programmeer app, Level editor. In deze applictie moeten de leerlingen binnen een bepaalde tijd oplossingen in een game omgeving aanpassen door bouwblokken te verplaatsen.

januari 10
Vijfde les 10 januari 2017

​Vandaag zijn we gestart met de eerste les van 2017! In het nieuwe jaar beginnen we meteen met een nieuw onderdeel, programmeren met Python in het populaire Minecraft.

IMG_7913.JPG

Voordat de leerlingen hiermee aan de slag kunnen gaan, worden ze uitgedaagd om eerst hun nieuwe computer set-up op te bouwen. De leerlingen gaan namelijk werken met de Raspberry Pi en moeten deze zelf aansluiten aan het scherm en toetsenbord. Dit blijkt voor een aantal leerlingen een flinke uitdaging te zijn, maar gelukkig helpt iedereen elkaar en zijn er twee leerkrachten die van wanten weten.

Na de uitdagende start gaan de leerlingen in tweetallen opdrachten uitvoeren in Minecraft. Hiervoor gebruiken de leerlingen een speciale plug-in, waardoor je de Minecraft omgeving kunt manipuleren met Python. De leerlingen leren hoe ze in dit programma berichten in Minecraft kunnen typen, blokken kunnen ontwerpen en zelfs met programmeertaal een gebouw kunnen maken. Een belangrijk onderdeel van deze opdrachten is begrijpend lezen en stap voor stap te denken en natuurlijk goed samen te werken. Dit is niet voor iedereen even makkelijk, maar uiteindelijk weten alle leerlingen succesvol blokken te programmeren in Minecraft.

Aan het einde van de les krijgen de leerlingen de vrijheid om zelf in deze nieuwe virtuele omgeving te bouwen en dit doen ze dan ook met veel plezier! ​

IMG_7914.JPG

december 13
Vierde les 13 december 2016

​Op deze grijze herfstdag, waarbij de laatste blaadjes van de bomen nu toch echt vervlogen zijn, gingen de kinderen enthousiaster dan ooit aan de slag met de derde les Lego Mindstorms.

Nadat de leerlingen in voorgaande lessen in groepen hebben ontdekt hoe je de basisrobot bouwt en de ‘Brick’ programmeert, waren ze klaar voor de volgende uitdaging. Hoe kunnen we de robot zich laten aanpassen aan zijn omgeving? Om dit te bereiken moesten de leerlingen leren werken met sensoren.

De leerlingen kregen deze les twee opdrachten:

​Maak een robot met een druksensor die omdraait als hij in contact komt met een wand.
​​Programmeer de robot zodat hij een zwarte lijn volgt, maak hierbij gebruik van de lichtsensor.

We sloten de les af met het programmeerspel ‘Fix the Factory’. De leerlingen moeten in dit spel een robot veilig door een fabriek heen loodsen door hem juist te programmeren.

We wensen onze klas een fantastische Kerst en een mooie jaarwisseling toe!

Over deze blog
Nee, dit is niet mijn foto. Ik heb gewoon nog geen tijd gehad om dit gedeelte bij te werken. Fijn om te weten dat iemand zo goed oplet. Bedankt!