februari 09
Welkom bij mijn blog!

Hier zal ik mijn mening geven over onderwerpen die belangrijk voor mij zijn. Wellicht zal ik zelfs foto's, video's en koppelingen naar andere interessante dingen plaatsen.

Geef me een seintje als ik je interesse heb gewekt.

mei 06
Elfde bijeenkomst op 6 mei

Deze bijeenkomst zijn de leerlingen gestart met de voorbereiding van hun eindpresentaties op 10 juni. De leerlingen zijn hierbij ingedeeld in drie groepen. De eerste groep gaat aan de slag met de Bee-Bot en de Bee-Bot app. De tweede groep gaat aan de slag met programmeren in HTML en de derde groep tenslotte gaat een spel ontwerpen met de Gamekit.

IMG_0175_2.jpg IMG_0176_2.jpg IMG_0177_2.jpg IMG_0178_2.jpg IMG_0179_2.jpg IMG_0180_2.jpg
april 08
Tiende bijeenkomst op 8 april

​Vandaag zijn de leerlingen gestart met het programmeren van Lego Mindstorms. Na uitleg over de werking van sensoren en uitleg over de basisbeginselen van het programmeren van de Lego Robots zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan. De eerste stap bestaat uit het invoeren van commando's voor de robot op de computer. Vervolgens worden deze commando's via een kabel gekopieerd naar de robot en tenslotte moeten de leerlingen de robot in werking zetten en nagaan of zij de juiste commando's hebben ingevoerd. Mocht dat niet het geval zijn dan moeten zij het programma aanpassen en opnieuw testen.

IMG_0163_2.jpg IMG_0164_2.jpg IMG_0165_2.jpg IMG_0166_2.jpg IMG_0167_2.jpg IMG_0168_2.jpg
maart 25
Negende bijeenkomst op 25 maart

​Ook deze bijeenkomst zijn de leerlingen aan de slag gegaan met Gamestudio. Na een korte samenvatting van het geleerde van vorige week heeft Tim een voorbeeld gemaakt van het ontwerp van een spel op papier. Daarna hebben de leerlingen zelf een ontwerp gemaakt van een spel op papier die ze vervolgens in gamestudio zijn gaan bouwen. Hierbij moesten zij uiteindelijk een spel met drie levels bouwen.

IMG_0162.jpg photo 1.JPG photo 2.JPG photo 3.JPG photo 4.JPG photo 5.JPG photo 11.JPG photo 21.JPG photo 31.JPG photo 41.JPG photo.JPGmaart 18
Achtste bijeenkomst op 18 maart

​Deze les staat het maken van een echte game centraal. Hierbij maken de leerlingen gebruik van het online programma 'Gamestudio'. Na een introfilmpje van het Klokhuis over games wordt met de groep besproken hoe games worden gemaakt en welke personen daarbij betrokken zijn. Daarna gaan de leerlingen op hun laptop zelf aan de slag met het maken van een game. Dit doen zij binnen de omgeving http://gamestudio.hetklokhuis.nl. Een echt uitdagende opdracht waaraan ze bovendien veel plezier beleven.

IMG_0153_2.jpg IMG_0154_2.jpg IMG_0155_2.jpg IMG_0156_2.jpg IMG_0157_2.jpg IMG_0158_2.jpg IMG_0159_2.jpg IMG_0160_2.jpg IMG_0161_2.jpg
februari 18
Zevende bijeenkomst op 18 februari

​Deze les gaan de leerlingen verder met programmeren in HTML. Na een herhaling van de losse HTML-codes krijgen ze een aantal challenges te verwerken. Hierbij moeten de leerlingen in een stukje HTML-code de ontbrekende codes invullen. Een pittige opdracht!

Bij de volgende opdracht gaan de leerlingen een document maken in Word met daarin een foto die te maken heeft met hun hobby en een stukje tekst over deze hobby. Daarna slaan ze dit Word document op als webpagina. Vervolgens worden een aantal van deze webpagina's klassikaal bekeken, waarbij ook wordt gekeken naar de achterliggende HTML-codes. 

IMG_0126.jpg IMG_0127.jpg IMG_0128.jpg IMG_0129.jpg IMG_0130.jpg IMG_0131.jpg
februari 04
Zesde bijeenkomst op 4 februari

​Ook deze les staat het programmeren in HTML centraal. Na een korte herhaling van de vorige les wordt gestart met het juist structureren van de diverse programmeeropdrachten binnen HTML. Dit gebeurt per groepje m.b.v. A4-blaadjes waarop de diverse codes zijn afgedrukt. Daarna wordt gestart met het doorwerken van een nieuw opdrachtenblad. De opdrachten moeten weer worden uitgevoerd binnen de programmeeromgeving 'Codecademy'. Ook deze les wordt afgesloten met een paar pittige vragen via het digibord. Gezien de resultaten hebben de leerlingen ook deze les weer veel geleerd.

IMG_0116_2.jpg IMG_0117_2.jpg IMG_0118_2.jpg IMG_0119_2.jpg
januari 21
Vijfde bijeenkomst op 21 januari

​Vandaag staat de hele les in het teken van een eerste introductie op HTML. Dit is een computertaal waarmee je websites kunt bouwen. Na een klassikale uitleg gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag op hun laptop aan de hand van een handleiding. Ze maken hierbij gebruik van de programmeeromgeving 'Codecademy'.

IMG_0103_2.jpg IMG_0102_2.jpg IMG_0101_2.jpg IMG_0100_2.jpg IMG_0099_2.jpg IMG_0098_2.jpg
januari 07
Vierde bijeenkomst op 7 januari

​Er wordt begonnen met een herhaling van de vorige bijeenkomst. Ondanks dat er een kerstvakantie tussen heeft gezeten is er nog veel kennis blijven hangen bij de leerlingen. 

Daarna wordt aandacht besteed aan 'commando's', dit zijn opdrachten die een computer kan uitvoeren. De leerlingen gaan hierbij aan het werk met de volgende apps: 'Daisy the Dino', 'Fix the factory' en 'Light Bot'.

Nadat de leerlingen even hebben kunnen rondkijken in de diverse apps gaan ze aan de hand van een opdrachtenblad gestructureerd onderzoeken welke commando's in de diverse apps worden gebruikt en wat ze betekenen. Een interessante maar pittige opdracht.

Nadat ze de inventarisatie van de commando's per app hebben afgerond moeten ze aangeven welke commando's in meerdere apps worden gebruikt en welke slechts in één app worden toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zgn. Venn-diagram.

De les wordt afgesloten met een herhaling van de inhoud van de les m.b.v. woordenwolken op het digibord. Hierbij leveren alle leerlingen hun bijdrage via de iPad.

IMG_0076_2.jpgIMG_0077_2.jpgIMG_0078_2.jpgIMG_0079_2.jpgIMG_0080_2.jpgIMG_0081_2.jpgIMG_0082_2.jpgIMG_0084_2.jpgIMG_0085_2.jpgIMG_0086_2.jpgIMG_0083_2.jpgIMG_0087.jpg
december 10
Derde bijeenkomst op 10 december

​Na een korte herhaling van de vorige les wordt gestart met het werken met een Bee-Bot. De laatste keer hebben de leerlingen een Bee-Bot leren besturen op de iPad. Deze keer gaan ze een echte Bee-Bot programmeren. 

Elk groepje krijgt een Bee-Bot. De eerste opdracht is om te bedenken wat alle knoppen die op de Bee-Bot zichtbaar zijn voor functie hebben. Hiervan maken ze een beschrijving in hun verslagschrift.

Dan is het tijd om te kijken of de knoppen inderdaad doen wat ze hebben bedacht. Met groot enthousiasme wordt geexperimenteerd!

De laatste opdracht is zelf een parcours bedenken met planken en obstakels waar je de Bee-Bot doorheen moet laten bewegen zonder ergens tegenaan te rijden.

Zoals bij elke les is er ook nu weer een reflectie aan het eind.

IMG_0060_2.jpg IMG_0061_2.jpg IMG_0062_2.jpg IMG_0063_2.jpg IMG_0064_2.jpg IMG_0065_2.jpg IMG_0066.jpg IMG_0067.jpg IMG_0068_2.jpg IMG_0069_2.jpg IMG_0070_2.jpg IMG_0071_2.jpg
1 - 10Volgende

 ‭(Verborgen)‬ Hulpmiddelen voor blogs

 Over deze blog

Over deze blog
Welkom bij SharePoint-blogs. In deze ruimte kunt u een kort bericht over deze blog of de bloggers plaatsen. Als u deze inhoud wilt bewerken, selecteert u Pagina bewerken in het menu Siteacties.