februari 09
Welkom bij mijn blog!

Hier zal ik mijn mening geven over onderwerpen die belangrijk voor mij zijn. Wellicht zal ik zelfs foto's, video's en koppelingen naar andere interessante dingen plaatsen.

Geef me een seintje als ik je interesse heb gewekt.

mei 14
Twaalfde bijeenkomst op 13 mei

​De leerlingen zijn vandaag begonnen aan hun eindopdracht. Ze zijn op basis van interesse ingedeeld in 3 groepen.

De eerste groep zijn 8 leerlingen die aan de slag zijn gegaan met HTML. Ze gaan in twee groepen van 4 een mega website bouwen. Dit doen ze door samen een onderwerp te kiezen en elke een deel van de site te designen en programmeren. Net als een echt webmaster team hebben ze vandaag moeten samenwerken en afspraken moeten maken. Volgende les zullen ze het werk van elkaar combineren tot 1 grote pagina die ze zullen laten zien op de slotdag.

De tweede groep is aan de slag gegaan met Scratch. In totaal zijn er 4 tweetallen die een filmpje of game ontwerpen met de Scratch software. Deze les hebben ze eerst het verhaal van hun filmpje of game uitgeschreven en een start gemaakt met het programmeren. Volgende les gaan ze hiermee door.

De derde groep werkt met de Lego Mindstorms en bereidt een demonstratie voor waarin ze laten zien hoe de mindstorm robot de omgeving verkent met behulp van zijn sensoren. Vandaag hebben de leerlingen een programma geschreven waarbij de robot de ruimte een witte lijn volgt door gebruik te maken van de lichtsensor.

april 16
Elfde bijeenkomst op 15 april

De bijeenkomst van vandaag is de tweede les over HTML. De leerlingen starten met een herhalingsoefening om de reeds opgedane kennis weer naar boven te halen. Hierbij moeten zij A4-tjes met HTML code in de juiste volgorde leggen, zodat er een goed HTML programma ontstaat. Daarna leren de leerlingen dat je met een simpel programma als Kladblok je eigen webpagina kunt opbouwen, als je maar de juiste codes invoert. Ze leren hoe het HTML geraamte (head & body) is opgebouwd en vervolgens hoe ze binnen dit geraamte een plaatje en een linkje naar een website kunnen invoegen.

IMG_0169_2.jpg IMG_0170_2.jpg IMG_0171_2.jpg IMG_0172_2.jpg IMG_0173_2.jpg IMG_0174_2.jpg












april 01
Tiende bijeenkomst op 1 april

​Deze bijeenkomst wordt begonnen met een nabespreking van het bezoek aan IBM. Alle leerlingen vonden het leuk en interessant.

Vervolgens wordt de HTML-code bekeken die verscholen ligt achter websites. Zo is zichtbaar hoe een grote brei aan letters, cijfers en leestekens nodig is om uiteindelijk een mooie website in beeld te krijgen. Hierna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk met HTML. Dit doen zij met de online programmeeromgeving Codecademy. Nadat zij een tijdje hebben geoefend in deze omgeving wordt nagegaan of zij de HTML-codes hebben begrepen. Zij krijgen een set aan codes op A4-tjes uitgereikt en moeten deze in de goede volgorde leggen. Dit gaat de meesten heel goed af. De les wordt afgesloten met een paar HTML vraagstukken op het digibord.

 photo 2.jpg photo 3.jpg photo 1.jpg photo 4.jpg photo 21.jpg photo 22.jpg





 photo 2.jpg













maart 11
Negende bijeenkomst op 11 maart

​Deze keer hadden we een heel bijzondere cursusmiddag. Niet in ons vertrouwde lokaal in Hilversum maar bij IBM in Amsterdam. Dit bedrijf had ons uitgenodigd om een middag bij hen langs te komen voor het volgen van een educatief programma. Gelukkig waren er voldoende ouders bereid een bijdrage te leveren aan het vervoer van de leerlingen. Rond 13.45 uur kwamen we aan bij het hoofdkantoor van IBM-Nederland en kon het programma beginnen. Warner Dijkhuizen heette ons van harte welkom en gaf een introductie op het programma van de middag. Daarna vertelde hij iets over de geschiedenis van IBM en hoe belangrijk programmeren voor hen is. Er werken wereldwijd meer dan 100.000 programmeurs bij dit bedrijf. Daarna ging een collega van Warner dieper in op wat programmeren precies is en wat er allemaal bij komt kijken voordat er een goed programma kan worden opgeleverd. Na een korte pauze met limonade werd de groep gesplitst en werd er een opdracht uitgevoerd met het programmeren van Lego en werd een korte rondleiding door het gebouw gegeven waarbij de geschiedenis van IBM centraal stond. De middag werd afgesloten met een kort praatje over de terreinen waarop IBM alllemaal actief is, van olieboringen tot kinderspeelgoed. Rond 15.45 uur kwam het programma ten einde en werd de thuisreis aanvaard. We kunnen terugkijken op een boeiende middag.

IMG_0137_2.jpg IMG_0138_2.jpg IMG_0139_2.jpg IMG_0140_2.jpg IMG_0141_2.jpg IMG_0143_2.jpg IMG_0142_2.jpg IMG_0144_2.jpg IMG_0145_2.jpg IMG_0146_2.jpg IMG_0147_2.jpg






















maart 04
Achtste bijeenkomst op 4 maart

​Deze bijeenkomst staat in het teken van het leren werken met de lichtsensor van Lego Mindstorms. Na een korte herhaling van de voorafgaande lessen gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag aan de hand van een werkblad. Deze les wordt naast de technische inhoud ook aandacht besteed aan samenwerken en het hulp bieden aan elkaar. Wanneer ze de lichtsensor op de juiste wijze kunnen aansturen gaan ze de lichtsensor en de voelsensor tegelijk gebruiken in hun robot. De les wordt weer afgesloten met een gezamenlijke herhaling en reflectie op het digibord

IMG_0132_2.jpg IMG_0133_2.jpg IMG_0134_2.jpg IMG_0135_2.jpg IMG_0136_2.jpg










februari 11
Zevende bijeenkomst op 11 februari

​Een aantal leerlingen uit groep 8 ontbreekt deze keer. Waarschijnlijk is het een inspannende ochtend geweest met de Cito-toets.

Na een korte herhaling van de vorige les over het bewegingsblok wordt gestart met een introductie op de sensoren van Lego Mindstorms. Deze les wordt gewerkt met de 'tastsensor'. Na een klassikale uitleg gaan de leerlingen weer zelfstandig aan het werk aan de hand van een opdrachtenblad. 

De les wordt beeindigd met een interactieve 'Space-race'-kwis. De vragen in deze kwis beslaan alle stof uit de lessen tot nu toe. Het fanatisme is groot en uiteindelijk hebben de teams gelijk gespeeld.

IMG_0120_2.jpgIMG_0121_2.jpgIMG_0122_2.jpgIMG_0123_2.jpgIMG_0124_2.jpgIMG_0125_2.jpg












januari 28
Zesde bijeenkomst op 28 januari

​Na een korte herhaling van de stof van de vorige bijeenkomst worden de laptops uitgedeeld en gaan de leerlingen verder met Lego Mindstorms. Vandaag staat het bewegingsblok hiervan centraal. Bij de eerste opdracht moeten de leerlingen aan de hand van een werkblad en de Lego Mindstorms software op de laptop, uitzoeken welke functies je op het bewegingsblok kunt instellen en hoe je dat moet doen. Dit blijkt een pittige opdracht te zijn. Na een korte bespreking van deze opdracht wordt opdracht twee van deze middag uitgelegd. De leerlingen moeten uit verschillende bekertjes papiertjes trekken met daarop afstanden en bewegingen. Vervolgens moeten zij ervoor zorgen dat hun robot het parkoers gaat afleggen dat zij via de papiertjes willekeurig hebben getrokken. Ook deze les wordt weer afgesloten met het interactief beantwoorden van een aantal vragen op het digibord.

IMG_0105_2.jpg IMG_0106_2.jpg IMG_0107_2.jpg IMG_0108_2.jpg IMG_0109_2.jpg IMG_0110_2.jpg IMG_0111_2.jpg IMG_0112_2.jpg IMG_0113_2.jpg IMG_0114_2.jpg IMG_0115_2.jpg






















januari 14
Vijfde bijeenkomst op dinsdag 14 januari

​Er wordt vandaag begonnen met aandacht voor het onderwerp 'sensoren'. De leerlingen krijgen een sensor uitgereikt en moeten raden wat ermee gedaan kan worden. Vervolgens wordt gezamenlijk op het bord een lijst samengesteld van de uitgedeelde sensoren. Dit blijken de volgende te zijn: lichtsensor (ziet verschil tussen wit en zwart), voelsensor en een afstandsensor. Daarna wordt aandacht besteed aan vergelijkbare sensoren in het menselijk lichaam. Dit theorieblokje wordt afgesloten met de constatering dat een sensor dient om zaken te detecteren in de omgeving en deze gegevens door te geven aan een verwerkingseenheid. Bij de mens zijn dit de hersenen, bij een robot is dit een computer.

Het tweede deel van de les bestaat uit het per groepje bouwen van een robot met Lego mindstorms. Wanneer een groepje de robot af heeft kunnen ze op de laptop de software gaan verkennen waarmee ze deze robot kunnen bedienen. De samenwerking in de groepjes verloopt over het algemeen goed en de leerlingen zijn enthousiast aan het werk.

De les wordt afgesloten met een evaluatie en reflectie m.b.v. het digibord.

IMG_0088_2.jpgIMG_0089_2.jpgIMG_0090_2.jpgIMG_0091_2.jpgIMG_0092_2.jpgIMG_0093.jpgIMG_0094.jpgIMG_0095.jpgIMG_0096.jpgIMG_0097.jpg


december 17
Vierde bijeenkomst op 17 december

​Zoals altijd werd begonnen met een korte herhaling van de vorige les. Daarna is met elkaar vastgesteld hoe je een game van jezelf of van een medeleerling kunt reviewen. Daarbij is de volgende lijst met reviewpunten vastgesteld:

1. Is het doel van het spel duidelijk voor de gebruiker?

2. Hoe ziet het spel eruit (graphics, achtergrond, sprites)?

3. Kloppen de geluidseffecten?

4. Is de besturing van het spel logisch en eenvoudig te begrijpen?

Met deze reviewpunten in het achterhoofd zijn de leerlingen verder gaan bouwen in Scratch aan het spel waarmee zij de vorige les waren begonnen. Er heerste weer een goede werksfeer, iedereen was aandachtig bezig met het verder ontwikkelen van het eigen spel. Wanneer daar behoefte aan bestond werd hulp gevraagd aan een medeleerling of aan Tim en Thomas.

Als leerlingen aangaven dat zij klaar waren met hun spel gingen zij door een medeleerling hun spel laten reviewen. Dit gebeurde aan de hand van een reviewformulier.

IMG_0072_2.jpg IMG_0075_2.jpg

IMG_0074_2.jpg IMG_0073_2.jpg




1 - 10Volgende

 ‭(Verborgen)‬ Hulpmiddelen voor blogs

 Over deze blog

Over deze blog
Welkom bij SharePoint-blogs. In deze ruimte kunt u een kort bericht over deze blog of de bloggers plaatsen. Als u deze inhoud wilt bewerken, selecteert u Pagina bewerken in het menu Siteacties.