Alberdingk Thijm Scholen: missie en visie

 


Missie en visie:  Learning Beyond Boundaries

​​Onze leerlingen treden de wereld van morgen open, betrokken, gewetensvol en zelfbewust tegemoet. Zij investeren in hun eigen ontwikkeling en die van de samenleving. Wij dagen hen uit creatief en oplossingsgericht te denken en te doen. De  Alberdingk Thijm Scholen biedt primair en voortgezet onderwijs in het Gooi op katholieke grondslag. 

Ons onderwijs gaat uit van het principe dat alles met elkaar verbonden is, het holisme. Creatieve technologie en internationalisering/tweetaligheid​ zijn de meest krachtige voorbeelden van hoe we binnen deze visie richting geven aan leren en lesgeven. ​​


Mission Statement: Learning Beyond Boundaries

​Our students are empowered to face the world of tomorrow in an open, committed, conscientious and confident manner. They are inspired to invest in their own development as well as that of the community. We challenge them to think and act creatively and constructively. The Alberdingk Thijm Boundaries​ offers primary and secondary education in the Gooi region which grew out of Catholic tradition. 

Our education is based on the holistic principle that everything is interconnected. This is how creative technology (ICT) and internationalization/bilingualism set the course for both learning and teaching.​

thumbnail_AST19_organogram.png