Engels op School

​​​​​​​​Een van de speerpunten van de Alberdingk Thijm Scholen ​is tweetalig onderwijs; elke school geeft daar op een eigen manier invulling aan. 

Immersion

Nagenoeg alle basisscholen van de VSAT bieden Early English aan; les in het Engels vanaf groep 1. Uitgangspunt daarbij is immersion oftewel: onderdompeling. Door op jonge leeftijd naar een vreemde taal te luisteren en te spreken leer je de taal het best. De Wi​lge en de IS Hilversum bieden 30-50% van de lestijd in het Engels aan, op de overige scholen is dat maximaal 15%. Leerkrachten krijgen het English Teaching Training Programme aangeboden, dat is ontwikkeld door het Alberdingk Thijm Institute. Leidraad voor de verdere ontwikkeling van tweetalig onderwijs is de Immersion Circle.

Download de poster die op veel scholen ​hangt: 150417-posterA2-infographic.pdf

International Baccalaureate

In het Voortgezet Onderwijs bieden Laar & Berg en de IS Hilversum tweetalig onderwijs aan. Op beide scholen wordt het IB Middle Years Programme aangeboden in de onderbouw, een wereldwijd erkend curriculum. De IS Hilversum biedt ook het Diploma Programme voor de bovenbouw in het Engels aan. 

Versterkt Engels & Anglia examen

Groot Goylant biedt tweetalig vmbo onderwijs voor gemotiveerde leerlingen. Het ATC, het St. Aloysius College en de ATM bieden versterkt Engels aan. Op het St. Aloysius College en Groot Goylant  krijgen de leerlingen naast het reguliere diploma ook een certficaat voor het Engels als zij het Anglia examen hebben afgesloten. 

​​​Download hier de VSAT Language policy:

Download de brochure over tweetalig onderwijs op de de Wi​lge en de International School Hilversum

Een lijst van apps voor het basisonderwijs geselecteerd door leerkrachten van de VSAT: voor leerkrachten om te gebruiken in de les en voor ouders om thuis op de tablet/smart phone te zetten.

Klik hier voor meer informatie over het Anglia netwerk; een Europees netwerk van scholen die het Engels op school stimuleert.​