Brede ontwikkeling van leerlingen

What Really Matters

​​De komende jaren werken we onder de titel '​What Really Matters' aan brede ontplooiing en vorming van onze leerlingen. Kern van de initiatieven is dat we leerlingen ​extra mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen als individu én lid van de gemeenschap. Hiermee kiest Alberdingk Thijm Scholen​ nadrukkelijk voor pedagogische doelen, die in het huidige onderwijsklimaat in de verdrukking zijn geraakt, met de eenzijdige nadruk op 'onderwijsopbrengsten' en de gedachte van een 'effectieve school'. Wij willen onze leerlingen bredere ontplooiingsmogelijkheden bieden dan de smalle onderwijsdoelen die enkel toewerken naar reproductie van makkelijk meetbare gegevens.​​ ​

​Muziek, sport en beeldende vorming

De kick-off van dit speerpunt was in juni 2015 met het Alberdingk Thijm Festival. Een grote voorstelling in Grand Café Gooiland met muziek, dans, drama en straattheater waarin leerlingen van alle scholen vertegenwoordigd waren. Inmiddels bieden we op verschillende scholen muziekonderwijs, extra bewegingsonderwijs en beeldende vorming. Er is een klassiek Amerikaanse schoolbus om leerlingen de mogelijkheid te bieden vaker buiten de schoolmuren te leren. Elke school kiest eigen accenten, maar alle scholen geven hun eigen manier invulling aan de school als 'community'.

​Lees meer over dit nieuwe en de andere speerpunten in Een Nieuwe Tijd voor Thijm.​