Contact ATTC

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Johan Peereboom, rector Alberdingk Thijm Teachers College, j.peereboom@atscholen.nl​​​