Inleiding

Laptopschool (1).jpg

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen steeds nieuwe eisen aan het onderwijs. Dit stelt het onderwijs voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op een samenleving en arbeidsmarkt, waarvan we nog niet weten hoe die eruit zal zien.

​Van leerlingen zullen andere vaardigheden worden verwacht, zoals creativiteit, kritisch denken, oplossend vermogen en samenwerken, zodat zij zich flexibel aan kunnen passen aan nieuwe omstandigheden. Hoe onttrekken we het onderwijs aan de greep van de meet- en de maakbaarheid? Hoe zorgen we dat de leerlingen ondanks alle maatschappelijke prikkels en verwachtingen stabiele volwassenen worden?

​Digitalisering en globalisering

Digitalisering en creatieve technologie bieden prachtige kansen om het onderwijs rijker en betekenisvoller te maken. Via social media kunnen leerlingen communiceren met leeftijdsgenoten ov​er de hele wereld. Op deze manier maken leerlingen kennis met andere culturen, waarmee hun intercultural en international awareness wordt bevorderd. Deze nieuwe mogelijkheden vragen echter van docenten ook een andere manier van denken, andere vaardigheden en een andere benadering van hun onderwijs. Dit betekent dat scholen sterk moeten inzetten op professionalisering van hun teams om iedereen vaardig te laten worden en mee te kunnen laten groeien in de nieuwe ontwikkelingen.

Visie op leiderschap

De hierboven beschreven taakstelling vraagt om een bepaald soort leiderschap. Van de leidinggevende wordt verwacht dat hij niet alleen een goed manager is die ervoor zorgt dat de schoolorganisatie goed draait en de financiën op orde zijn, maar die ook vanuit een heldere en gezamenlijk gedeelde missie-visie op leren en op de school als gemeenschap, waarin waarden een duidelijke plaats hebben, sturing geeft aan zijn team en hen meeneemt in de veranderingen die nodig zijn om de leerlingen te voorzien van onderwijs dat hen voorbereidt op een toekomst die nog niet beschreven is en voortdurend om aanpassingen vraagt.

Voor wie?

De opleiding richt zich op docenten PO en VO die de potentie hebben om door te groeien naar een leidinggevende functie binnen het primair of voortgezet onderwijs of mensen die een dergelijke positie als leidinggevende al hebben.

​Waarom het ATTC?

  • Uniek profiel
  • Heel praktijkgericht
  • Coaching door ervaren schoolleiders
  • Ontwikkeling richting master
  • Ook voor 'potentiële' leidinggevenden
  • PO en VO samen
  • Ook modulair te volgen (herregistratie)

​​​