Stages voor leraren in opleiding

Studenten die een lerarenopleiding volgen en stage willen lopen bij een van de scholen van de Alberdingk Thijm Scholen ​worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Eerstejaars starten in november. Tweede-, derde- en vierdejaars studenten ​starten in principe alleen in september voor een heel schooljaar.


Studenten in opleiding voor een eerstegraads bevoegdheid kunnen een bericht sturen naar 

de heer R. Heilbron: r.heilbron@atscholen.nl

Studenten in opleiding voor een tweedegraads bevoegdheid kunnen een bericht sturen naar 

mw. O. van Es: o.vanes@ats​​cholen.nl​

​In mei 2018​ komt er weer een scholen tour voor docenten in opleiding, neem contact op met R. Heilbron of O. Van Es als je mee wilt