Alberdingk Thijm Teachers College

​​​​​​​Al sinds enige jaren heeft de Alberdingk Thijm Sc​holen een 'high potentials' programma. Medewerkers die zich verder willen (en kunnen) ontwikkelen naar leidinggevende posities kunnen deelnemen aan de masteropleiding tot leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs. Het programma wordt aangeboden vanuit het Alberdingk Thijm Teachers College en geeft inzicht in de motivatie en de individuele mogelijkheden van de medewerkers binnen de organisatie. Hierdoor is het mogelijk het aanwezige talent verder te ontwikkelen en wanneer nodig, in te zetten op vooruitgeschoven posities in de organisatie. 

Inhoud

Samen met andere ‘high-potentials’ verdiep je je in vijf kernmodules in de thema’s:

-missie/visie;
-strategisch en financieel management;
-ICT en innovatie;
-human resource; en
-persoonlijk leiderschap.


De opleiding start met de  0-module, bestaande uit 9 inleidingen van 3 uur op de thema’s uit het kerncurriculum en het afstudeeronderzoek. Na afloop van de 0-module wordt gekeken wie door kan en wil gaan met de kernmodules. Overigens is het ook mogelijk om alleen de 0-module te volgen, bij wijze van nadere kennismaking met de Alberdingk Thijm Scholen, of wanneer je jezelf als ‘high-potential’ wilt profileren.
 Voor de masteropleiding staat een tijdspad van 2,5 jaar. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek op een van deze terreinen, dat je zelf vormgeeft.​

Erkend

Het Alberdingk Thijm Teachers College is door de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) erkend als katholieke onderwijsinstelling. Deze erkenning houdt onder andere in dat het Alberdingk Thijm Teachers College aktes van bekwaamheid voor godsdienstonderwijs in het katholiek basisonderwijs kan uitreiken. Het curriculum voor dit nascholingstraject wordt in de komende jaren ontwikkeld.​

 


​​Le​es hier een interview over het Alberdingk Thijm Teachers College: