Alberdingk Thijm Teachers College

​​​​​Al sinds enige jaren heeft de Alberdingk Thijm Sc​holen een 'high potentials' programma. Dit programma is voor medewerkers die zich verder willen (en kunnen) ontwikkelen naar leidinggevende posities. Het programma wordt aangeboden vanuit het Alberdingk Thijm Institute​ en geeft inzicht in de motivatie en de individuele mogelijkheden van de medewerkers binnen de organisatie. Hierdoor is het mogelijk het aanwezige talent verder te ontwikkelen en wanneer nodig, in te zetten op vooruitgeschoven posities in de organisatie.
De schaalvergroting van de organisatie en de groeiende​ behoefte aan goed opgeleide leidinggevenden hebben ​geleid tot de oprichting van het Alberdingk Thijm Teachers College. De masteropleiding tot leidinggevende in het (katholiek) funderend onderwijs wordt aangeboden vanuit het Alberdingk Thijm Teachers College. 

Erkend

Het Alberdingk Thijm Teachers College is door de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) erkend als katholieke onderwijsinstelling. Deze erkenning houdt onder andere in dat het Alberdingk Thijm Teachers College aktes van bekwaamheid voor godsdienstonderwijs in het katholiek basisonderwijs kan uitreiken. Het curriculum voor dit nascholingstraject wordt in de komende jaren ontwikkeld.​

​Le​es hier een interview over het Alberdingk Thijm Teachers College:

 2015 NB3 - Verenigde scholen Alberdingh Thijm-2.pdf