Het team

De locatieleider van de Mediaschool is Bart Selten. Hij is tevens mentor van klas 3 en verzorgt de lessen Maatschappijleer.

​Docenten:
Ellen Bondam (Nederlands)
Remi Klinkum (Natuur- en Scheikunde, Wiskunde)
Ferjo Noronha (Mentor klas 4, ICT, Engels)
Jim Perlingiero (Mentor klas 3, Media & Vormgeving, Engels)
Rian Schagen (Lichamelijke Opvoeding)
Sjoerd Slagman (Nederlands)
Henk Wols (Wiskunde)