Toetsing en Rapportage

​​​Hier vindt u belangrijke documenten met informatie over de uitgangspunten van ons toetsbeleid en de overgangsnormen.

MYP Assessment Policy.pdf

Rapportage en Overg​ang 2016-2017

2017 ATL rubrics.pdf

Onderstaand document geeft een overzicht van de inhoud van alle MYP vakken in jaar 1 t/m 4:

Subject Overview.pdf

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden de uitgangspunten en reglementen beschreven die het schoolexamen en centraal examen betreffen. Het PTA is van toepassing voor havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6. Voor MYP 4 en vwo 4 staan alleen de vakken Maatschappijleer, Social Studies en CAA in het PTA vermeld. HIer onder vindt u het PTA Algemeen deel en de vakspecifieke PTA's voor de verschillende leerjaren. ​

1617 PTA Algemeen deel.pdf

1617 PTA MYP4.pdf

1617 PTA V4.pdf

1617 PTA H4.pdf

1617 PTA H5.pdf

1617 PTA V5.pdf

1617 PTA V6.pdf