Begeleiding

MENTORAAT
iedere leerling op Laar & Berg heeft een mentor. De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt op het gebied van alle zaken die de school betreffen. In die zin vormen de mentoren de belangrijkste schakel tussen school, ouders en leerlingen.

De mentoren in de onderbouw richten zich op de ontwikkeling en de groei van individuele leerlingen én die van de klas als groep. De mentoren worden bijgestaan door een aantal 4-plussers, leerlingen uit de bovenbouw die bijdragen aan de begeleiding van onderbouwleerlingen.

In klas 4, 5 en 6 is het mentoraat meer gericht op de individuele leerling. Leerlingen houden gedurende de laatste twee jaren in principe dezelfde mentor. Wat betreft contacten en coördinatie blijft de mentor voor ouders de eerste aanspreekpersoon. Als daar behoefte aan is, zijn de afdelingsmanagers ook bereikbaar als aanspreekpunt.​

LEARN TO LEARN
Naast de vaklessen krijgen leerlingen in de brugklas ook één uur per week LTL: Leren te leren, of Learn to learn in het MYP. In deze lessen wordt het leerproces zelf onder de loep geno- men en aandacht besteed aan studievaardigheden, plannen, organiseren en samenwerken.​

SOCIAL MEDIA 

Social media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet op Laar & Berg. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van onderwijspersoneel. Bovenal kunnen social media een grote rol spelen in een onderwijs- en leerproces dat aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen. Laar & Berg ziet het als haar taak om leerlingen te leren hoe zij op een verantwoordelijke manier gebruik kunnen maken van social media.​ Lees hier meer over in ons 'Social media beleid': Social media beleid Laar en Berg.pdfSocial media beleid Laar en Berg

BIJZONDERE FACILITEITEN

Laar & Berg heeft aandacht en ondersteuning voor leerlingen die behoefte hebben aan bijzondere faciliteiten. Hierbij valt te denken aan dyslexie, dyscalculie, leerling-gebonden financiering, faalangst en vertrouwenspersoon. Meer informatie over ons beleid en procedures kunt u lezen in het document 'Bijzondere Faciliteiten op Laar & Berg'. 

Bijzondere faciliteiten Laar en Berg.pdfBijzondere faciliteiten Laar en Berg

DECANAAT 
In hun schoolloopbaan moeten de leerlingen regelmatig keuzes maken. Wat moet ik kiezen: vwo of havo, een stroom of een profiel, nuttige extra vakken? Daarbij is het van belang te weten wat je sterke en zwakke punten zijn, waar je belangstelling naar uitgaat en wat de latere mogelijkheden voor studie en beroep zijn.

Dit is een heel proces, waarbij allerlei activiteiten ondernomen kunnen worden, zoals het bestuderen van het digitale toekomstdossier, het bezoeken van informatiemarkten, het bijwonen van open dagen, meedoen aan stages, of ‘meeloopdagen’.

Er komt voortdurend veel informatie op dit terrein beschikbaar; de decanen coördineren deze informatiestromen. In het multimediacentrum is een plaats ingeruimd voor voorlichtingsmaterialen. Bovendien geven de coördinatoren tips en adviezen bij het kiezen van vervolgopleidingen en daarmee samenhangende beroepen. Ouders kunnen de school bellen om een afspraak met de decanen mevrouw Soesbergen (f.soesbergen@atscholen.nl) en mevrouw Minnaard (g.minnaar​d@atscholen.nl​) te maken.​