Aanmelden voor havo 4

Aanmelden voor havo 4 op Laar & Berg, schooljaar 2017-2018

Veel jongeren die met succes een mavo-traject hebben afgerond, willen graag doorleren voor een havo-diploma. Op Laar & Berg bieden we jaarlijks 20 à 25 leerlingen de kans om twee jaar lang met veel plezier en een goede werkhouding dat diploma te halen. Op deze manier krijgen deze leerlingen de mogelijkheid deuren te openen naar ambitieuze HBO-opleidingen en de toekomst die zij voor ogen hebben. Ook biedt de overstap je de tijd om langer na te denken over je toekomst en een keuze voor een vervolgopleiding gerichter te kunnen maken. Als school zijn wij erg trots op onze instromers die deze overstap met energie starten en met succes afronden.

Wanneer kom je in aanmerking voor een plek in havo 4?

Allereerst is het zaak je uiterste best te doen voor je mavo-examen. Niet alleen je cijfers zullen dan uitwijzen dat je voldoende capaciteiten hebt, maar ook de referentie van je huidige school zal dan positief zijn en ons het vertrouwen geven dat je de geboden kans met twee handen beetpakt. Wij hanteren, als een van de weinige scholen in het Gooi, geen harde ondergrens voor het gemiddelde Centraal Examenresultaat. We kijken naar perspectief en baseren onze keuzes op een combinatie van capaciteiten, referentie en het intakegesprek. Met onze ervaring weten we goed in te schatten wie deze pittige overstap succesvol kan maken. Je resultaten moeten uiteraard wel aantonen dat je met ruime marge je mavo-diploma hebt gehaald.

Hoe en tot wanneer kan ik me aanmelden? Voor 1 juni inschrijven.                                                    

Het kiezen van een school is belangrijk maar niet eenvoudig. Hopelijk heb je als voorbereiding  de opendagen van verschillende scholen bezocht en de websites geraadpleegd om meer informatie te krijgen. Onze Open Dag vond plaats op zaterdag 21 januari.

Als je voor Laar & Berg kiest, laat dit dan voor 1 juni weten door het inschrijfformulier (hier onder toegevoegd als bijlage), samen met een kopie van je identiteitsbewijs, een pasfoto en je laatste cijferoverzicht, naar ons postadres te sturen. Je krijgt dan allereerst een bevestiging van ontvangst en wordt toegevoegd aan ons bestand. Aanmelden na 1 juni kan altijd, maar er is een grote kans dat we dan geen plek meer hebben of inmiddels voldoende kansrijke opstroomleerlingen een plaats hebben kunnen bieden.

In mei of juni word je dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Na dit gesprek leggen wij contact met je huidige school en wachten we je Centraal Examenresultaten af. Uiteindelijk maken we kort na de uitslag van het CE, een definitieve keuze of je kunt starten in havo 4.

Wat verwachten we van je op de havo?                                                                                         

Tijdens jouw schooljaren op Laar & Berg verwachten we een goede inzet en gedrag. Je hebt ons gevraagd je deze kans te geven, dus neem je hem ook zeer serieus als je hem hebt gekregen. De eerste perioden krijg je op minimaal drie dagen een dagvullend rooster tot 16:15, waarbij je in de studieklas zorgt dat je al je huiswerk af hebt voor de volgende lessen.

Wat kun je van Laar & Berg verwachten?                                                                               

Wij begeleiden je vanaf dag één intensief. Mentoren en docenten zijn gewend met nieuwe leerlingen om te gaan en weten tot je door te dringen. Als blijkt dat je meer moeite hebt met de overstap dan je had verwacht, dan gaan we gezamenlijk kijken naar oplossingen. De instelling is dat als je eenmaal bent aangenomen, je niet meer weggaat zonder havo-diploma.

Belangrijke tip!                                                                                                                          

Veel mavo-leerlingen richten zich volledig op een havo-opstroomtraject. Het kan echter gebeuren dat je jezelf wat hebt overschat en je CE-resultaten tegenvallen en je niet wordt toegelaten op een havo. Het is dan heel lastig nog een goede MBO-vervolgopleiding te vinden. Zorg er dus altijd voor dat je weet welke MBO-opleidingen je leuk vindt en dat je een plan B hebt.

Als je denkt dat Laar & Berg een school is waar je je prettig zult voelen, schroom dan niet je aan te melden of contact op te nemen als je nog vragen hebt.

Heel veel succes met de laatste maanden en hopelijk spreken we elkaar in mei of juni.

Met vriendelijke groet,

André Chaigneau

afdelingsmanager havo 4 en 5                                                                          

email: a.chaigneau@atscholen.nl                                                                                                      

telefoon: 035-5395422

 

Informatie over de vakkenpakket keuzes in havo 4 & 5:

In havo 4 en 5 volg je 7 vakken waarin je uiteindelijk examen moet doen. Ook is er een aantal vakken zoals maatschappijleer, CKV en gym, welke je in het schoolexamentraject afrondt. Tijdens het intakegesprek kijken we altijd gezamenlijk naar de mogelijkheden en geef ik advies over wat voor jou de beste samenstelling van vakken zou kunnen zijn.

Het bijgevoegde bestand is het overzicht van de profielen en keuzevakken van Laar & Berg. Ik raad je aan hier alvast goed naar te kijken om te zien wat de mogelijkheden zijn. Niet iedere school biedt namelijk dezelfde vakken aan. De onbekendere afkortingen zijn:                                   

Dutl     = Duitse taal

Fatl      = Franse taal

Sptl     = Spaanse taal

KuAl   = kunst algemeen, verplicht in een C&M pakket, altijd in combinatie met KuBv of KuMu.             

KuBv = Kunst Beeldende vorming (gekoppeld aan KuAl)

KuMu = Kunst Muziek (gekoppeld aan KuAl)

MAW   = Maatschappijwetenschappen

M&O   = Management & Organisatie, het boekhoudkundige rekendeel van de economie.

In         = informatica, wordt gegeven in de vorm van technische creatieve projecten. Voor dit vak doe je geen CSE, je rondt het af in het SE. Het is wel een volwaarde examenvak.

 

Hieronder staan een drietal belangrijke punten die vaak ter sprake komen bij de keuzes rondom het vakkenpakket.

 

Eén vak meer op de havo: Als je overstapt van mavo naar havo moet je een vak meer kiezen dan je op de mavo had. Sommige leerlingen hadden op de mavo al 7 vakken en hebben het dan vaak gemakkelijk. Veel leerlingen van de mavo kiezen maatschappijwetenschappen (MAW) of één van de kunstvakken muziek of beeldend als het 7de vak. Dit zijn allen vakken die pas starten in havo 4 en waarbij je dus geen achterstand hebt opgelopen. Ook wordt aardrijkskunde veel gekozen omdat leerlingen dit vak leuk vinden.

Een verplicht vak op de havo, wat je niet op de mavo volgde: Soms komt het voor dat een mavo-leerling geen geschiedenis in het pakket had, maar dit wel verplicht moet volgen in een E&M- of C&M-pakket op de havo. Het is dan zaak jezelf uit te dagen en jezelf dit vak in havo 4 zo goed mogelijk eigen te maken, al het huiswerk tot in de puntjes te maken en de lessen in volle concentratie te volgen. De ervaring leert dat als je dit graag wilt het zeker mogelijk is dit met succes op te pakken. Hetzelfde geldt voor een vak als aardrijkskunde. Het kiezen van economie, wiskunde of een moderne vreemde taal is niet mogelijk wanneer je dit niet op de mavo hebt gevolgd tot aan je eindexamen.

Een ander vak kiezen dan je op de mavo volgde: Leerlingen hadden op de mavo soms een vak wat ze liever niet meer kiezen in havo 4, of waarvan wij adviseren om een andere keuze te maken. Dat houdt in dat er niet 1, maar 2 nieuwe vakken gekozen moeten worden. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij het vorige punt. Als je echt wilt gaat het je lukken.

Als je nog vragen hebt mogen jullie altijd contact opnemen.

Mvg André Chaigneau

Profielkeuze informatieformulier 2017.pdf

LB Aanmeldingsformulier.pdf