prestaties en resultaten Mariaschool in Eemnes

Resultaten

​​​Een goede school wordt niet alleen bepaald door cijfers. De kwaliteit van de leerkrachten, de sfeer in de school, de participatie van de ouders, de openheid met elkaar, zijn zaken die enorm belangrijk zijn. Toch kunnen juist die zaken niet in cijfers worden uitgedrukt.

Eindresultaten van een groep worden voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden waarover de kinderen van nature beschikken. Resultaten zijn het product van aanleg én inzet. Ouders en kinderen worden vanaf eind groep 7 voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 nemen wij de Cito entreetoets af. Deze toets geeft inzicht in de prestaties van de kinderen op leerstofgebied op dat moment. Het is een voorindicatie van het te verwachten uitstroomniveau.

Medio november​ organiseert de school, vaak samen met de andere Eemnesser scholen,  een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. Daarna houdt de groepsleerkracht in januari, een individueel gesprek met de ouders om het advies van de school te geven. Deze gesprekken vinden plaats voordat de eindtoets (CITO) is afgenomen. Het schooladvies dat wij geven voor de keuze van voortgezet onderwijs wordt dus niet bepaald door de uitslag van de eindtoets CITO. 

Uitstroomgegevens naar schooltype

Hieronder treft u een overzicht van de uitstroomgegevens naar schooltype over de laatste 5 jaar:


​​​2011    20122013   2014    2015
VMBO BB/KB    
15%12,5%
17%  20%
33%
VMBO TL   
​35%​21%​48%​20%​10%
HAVO    
​5%​33%-
​30%​51%
VWO​45%​33,5%​35%20%​​6%

 

Veel van de leerlingen die onze school jaar verlaten gaan naar:

  • Huizermaat (Havo/vwo)                                        

  • Laar & Berg (Havo/vwo, tweetalig onderwijs)           

  • Erfgooiers College (vmbo-t t/m vwo)                     

  • Fontein (vmbo-t)                                                  

  • College De Brink (vmbo)                                       

  • ATC (Havo/Vwo)            

​Schooladvies

Ons schooladvies wordt gegeven door een commissie, bestaande uit: de leerkracht groep 7, de leerkracht groep 8, de interne begeleider en de directeur en is gebaseerd op:
a.  de algemene indruk gedurende de basisschoolperiode.
b.  de schoolvorderingen die in de rapporten van de kinderen zijn weergegeven
c.  huiswerkinstelling, werkhouding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid