Begeleiding en zorg van leerlingen op de Mariaschool

Leerlingenzorg

​​​​Onze school erkent en herkent de verschillen tussen kinderen. De verschillen in leermogelijkh​eden, sociaal en emotioneel functioneren en de sociaal-culturele achtergrond van onze kinderen, maken dat kinderen ​verschillende onderwijsbehoeften hebben. De school streeft ernaar dat de leerkrachten in staat zijn gedifferentieerde zorg te bieden om daardoor kinderen de gelegenheid te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.​


Aandacht op maat

Op de Mariaschool vindt hulp en ondersteuning in de klas plaats. De interne begeleider ondersteunt de leerkracht bij het zoeken naar de beste begeleidingswijze voor iedere leerling. De school heeft beperkte mogelijkheden om extra aandacht buiten de klas te geven.​ ​​​Aan on​z​e school is een Leeskliniek verbonden, hier kunnen leerlingen met leesmoeilijkheden ondersteund worden. Daarnaast kunnen wij door onze duidelijke structuur plaats bieden aan een aantal leerlingen dat gebaat is bij regelmaat en structuur. ​Wij maken gebruik van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafden om leerlingen die meer en uitdagendere lesstof aankunnen onderwijs op maat aan te kunnen bieden.​​​​