Alle leerlingen maken in de lessen gebruik van iPads ter verrijking van de leerstof; ook voor rekenen en taal gebruiken ze iPads.

ICT op de Mariaschool

​​​Computers en andere communicatiemiddelen zijn niet meer weg te denken uit onze huidige wereld. De ontwikkelingen op dit terrein gaan razend snel. Daarnaast zorgt het beschikbaar zijn van kennis wereldwijd via bijvoorbeeld internet ervoor dat grenzen vervagen, kennis sneller gedeeld wordt, ontwikkelingen in een stroomversnelling raken. Ook werpt het veelvuldig gebruik van internet ethische vragen op zoals: hoe weet je wat waar is van de informatie die je op internet kunt vinden? Hoe gaat je in een digitale wereld, waarbij je elkaar niet kunt zien, om met elkaar? Kortom, het is belangrijk dat kinderen mediawijs worden.


Aanbod ICT Mariaschool

Wat biedt de Mariaschool aan op ICT-gebied? 

  • Integratie van ICT in het onderwijs van alle groepen; met hulp van ICT bieden wij leerstof aan die goed aansluit op de behoefte van de leerling.
  • Extra leerstof voor bovenpresteerders voor de leerlingen van groep 7-8, deze wordt aangeboden op iPads.
  • De kinderen van groep 4-5 leren de tafels automatiseren d.m.v. iPads.
  • De kinderen van groep 1-2 leren Engels op de iPads.

Het kunnen omgaan met ICT-middelen is een vaardigheid die kinderen zich eigen moeten maken.

iPads

Als school hebben wij de beschikking over meerdere computers en iPad. In iedere groep staan computers. In de werkstraat op de eerste verdieping staan computers die door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 gebuikt worden. De computers vormen samen een educatief netwerk. De computers worden ingezet voor educatieve doeleinden.  Tevens heeft de school de beschikking over een up-to date draadloos netwerk. In de lagere groepen ondersteunt de computer vooral de functieontwikkeling (kleur, geluid, vorm herkennen), aanvankelijk lezen en rekenen.  ​​

Oefenen

In de hogere leerjaren ondersteunen de computers en iPads het totale onderwijs: taal, rekenen en het oefenen van topografische kennis. Een aantal van de door ons gebruikte onderwijsprogramma’s (Taalactief, Veilig leren lezen, Schatkist, Wereld in getallen) registreert de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen en kunnen onderwijs op maat bieden. In de groepen 7 en 8 wordt de computer en of iPad daarnaast gebruikt voor Engels, het schrijven van teksten en het maken van werkstukken. De leerlingen maken gebruik van o.a. internet, Word en PowerPoint.

In alle groepen hebben wij de beschikking over een digitaal schoolbord. Een digitaal schoolbord vormt een krachtig middel om ons onderwijs, visueel, te ondersteunen. Het biedt veel mogelijkheden om de leerstof op een prikkelende​ en interactieve manier aan te bieden. 

Amber Bouwmeester is onze ICT-coördinator.