Engels op school in Eemnes vanaf groep 1. Op de Mariaschool minimaal twee keer per week Engels.

Early English

​​​​Kinderen groeien op in een snel veranderende internationale wereld. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd Engels leren. Kinderen verwerven de meeste taal totdat ze zeven jaar oud zijn. Het is daarom belangrijk om vroeg te starten met het geven van Engels. In het schooljaar 2012-2013 zij wij daarom begonnen met het geven van Engels in groep 1 en 2. 

Het Engels wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. De kinderen leren op een spelende wijs Engels. De lessen worden vanuit een thema gegeven, bijvoorbeeld dieren of sprookjes. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van een speciaal curriculum dat bovenschools door diverse native speakers is ontwikkeld. De school heeft de beschikking over een coördinator Engels. Alle leerlingen krijgen tenminste twee keer in de week Engels. In de onderbouw drie keer per week. De school werkt vanuit het principe van integrated learning: kinderen maken kennis met Engels door middel van luisteren, spreken, ontdekkend leren en creativiteit. Deze natuurlijke wijze van het aanleren van een tweede taal is samengevat in het model: Key Concepts of Lanuage Development van de Verenigde Scholen J. A. Alberdingk Thijm.

Bijna alle leerkrachten hebben succesvol een opleiding gevolgd en hebben het Cambrigde certificaat behaald. Enkele leerkrachten zijn near native en hebben ruim ervaring in het geven van Engels. De school beschikt over een native speaker; miss Kirsty Sharwood. Zij geeft les aan groep 7 en 8.​

Download our great apps​


Lees hier meer ​over hoe leerlingen in het Engels leren of download​ hier de Immersion Circle:

150417-posterA2-infographic.pdf


SOME KEY CONCEPTS IN LANGUAGE DEVELOPMENT


Non-Verbal Period
When learning a new language, there is often a period of time during which the young learner will not speak. This is a very active time in the child's brain as they begin to construct a model of the language.
 
Code-Switching
It is perfectly natural during language development for young learners to mix their languages. This is not a sign of confusion, but rather an indication that they are using all their available resources to communicate.

Formulaic Speech
Young learners often start by mimicking common and repetitious phrases without fully understanding what they mean.This is a natural step in language development.
 
Milestones in Language Development:

​First words in Second Langage
This can take 3-4 months of immersion in the second language.
Capacity for Interaction in Second Language
Usually this develops rapidly during the 2nd year of immersion.
 
Academic Functioning in Second language
This can take up to 5-7 years of immersion in the second language.
 

SOME FURTHER READING

Garcia, O. (2009) Bilingual Education in the 21st Century 
Bialystok, E. (2001) Bilingualism in Development


© Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm​​​