Primair Onderwijs

​​​​​​​

 Nieuw in Nederland?

​Nieuw in Nederland? Welcome at school

​​​Leerlingen die nieuw in Nederland zijn en kiezen voor een Alberdingk Thijm School krijgen een ondersteunend onderwijstraject aangeboden. Het uitgangspunt ​is dat de leerlingen zoveel mogelijk het reguliere lesprogramma volgen, maar waar nodig extra ondersteund worden. Twee keer per week gaan alle leerlingen van Alberdingk Thijm Scholen die in dezelfde situatie zitten naar een centrale schoollocatie ​waar de focus ligt op het leren van de Nederlandse taal. ​In bijgevoegde brochure die zowel in het Nederland als in het Engels  beschikbaar is, staat alle informatie over het traject Welcome at School.

Nederlands:

welcomeatschool.pdf

English:

welcomeatschoolE​NGL.pdf​​​​