Nuyens Instituut. Zorg - en expertisecentrum voor leerlingbegeleiding.

W.J.F. Nuyens Instituut

​​​​​​​​​​Het W.J. F. Nuyens Instituut (WNI) is het expertisecentrum voor leerlingbegeleiding. Indien leerlingen te maken krijgen/hebben met niet-schoolgerelateerde problematiek die de schoolloopbaan verstoort/in de weg staat, ​biedt het WNI diverse vormen van begeleiding. 

Villa

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs diedoor omstandigheden tijdelijk niet op school kunnen meedraaien worden begeleid op de Villa. De Villa is gehuisvest op de Schapenkamp (tegenover de St. Vituskerk). De Villa is te bereiken op: 035-7123503​

Coördinatoren leerlingzaken

Er zijn vier coördinatoren leerlingzaken verbonden aan het WNI​. Zij richten zich op sociaal-emotionele problematiek van de leerlingen en hebben elk een aantal scholen die ze wekelijks bezoeken. Afhankelijk van de problematiek wordt er extra onderzoek gedaan door deskundigen die verbonden zijn aan het  WNI of ambulant worden ingehuurd. Het komt ook voor dat er nog geen duidelijkheid is over de aard van de problematiek bij leerlingen. In dat geval beschikt het WNI over de capaciteit om de leerling op school te observeren, monitoren en te toetsen of te testen. Indien noodzakelijk wordt een leerling tijdelijk opgevangen op een andere locatie buiten de school  of doorverwezen naar een school die beschikt over specifieke expertise op het gebied van gedrag, spraak/taal of anders. In het basisonderwijs kunnen leerlingen worden doorverwezen naar een school voor speciaal basis​onderwijs binnen de eigen organisatie,  C. Hummelingschool. 

Scholing leerkrachten

Tot slot investeert het WNI ook in scholing van onderwijzend personeel. Gedurende het jaar worden docenten getraind om bepaalde problemen te herkennen en krijgen zij handvatten om hier beter mee om te kunnen gaan. De trainingen zijn ondergebracht in het intern opleidingsinstituut Alberdingk Thijm Institute.

​Het W. J. F. Nuyens Instituut is gevestigd op:

Van Linschotenlaan 501 (3e verdieping Groot Goylant)​
1212 GG Hilversum​

Tel. : 035-7600404 ​

De Villa is te bereiken op: ​035-7123503​