ICT profilering KBS de Pionier ​PO

Op KBS De Pionier draaien sinds september 2014 meerdere projecten om de ICT een boost te geven.

Hieronder een samenvatting van de projecten:

1.    Filmen met de iPad Mini

Met de iPad Mini kun je prima films maken. Hiervoor heeft groep 8 een workshop gevolgd om te leren hoe dat moet.

Met de informatie uit de workshop hebben de leerlingen zelf promotiefilmpjes gemaakt van alle groepen, die vervolgens op de site zijn geplaatst. Dit is gedurende schooljaar 2014-2015 uitgevoerd en afgerond.

In schooljaar 2015-2016 is er een nieuwe ronde gestart met leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Dit project loopt op dit moment nog.

2.    Engels op de iPad voor groep 1/2

In de groepen 1 en 2 is de iPad geïntroduceerd in het spelen/werken. Dagelijks werken 4 leerlingen op de iPad tijdens dit moment. Zij werken dan met de Engelse apps (zie Apps Early English) die door medewerkers van de AT scholen zijn verzameld.

De leerkrachten bekijken welke apps er per thema geschikt zijn zodat Engels ook aansluit op het thema in de klas.

3.    Digitale leerlijn Oriëntatie op de natuur

Met de leerlingen van groep 4 t/m 8 werken we aan lessen uit de "Digitale leerlijn Oriëntatie op de Natuur", ontwikkeld door medewerkers van AT Scholen (zie andere projecten). Iedere periode van vakantie tot vakantie worden er lessen uitgekozen en uitgevoerd. Dit betekent 5 lessen op jaarbasis. De leerlingen werken deze lessen uit m.b.v. de Chromebooks.

Dit project loopt nog. Onder andere de les "Spieren" in groep 8 en de les "Huisdieren" in groep 5 zijn uitgevoerd.

 4.   Office 365

In de groepen 7 en 8 zal Office 365 geïntroduceerd worden. De bedoeling is dat er een groepspagina aangemaakt gaat worden, waar onder ander huiswerk op komt te staan. De leerlingen kunnen dan het huiswerk digitaal gaan maken en ook inleveren.

5.    ICT voor meerbegaafden

Met leerlingen van groep 1 t/m 8 zal er gewerkt gaan worden aan Web paden op de iPad en de Chromebooks. Dit zal zijn voor leerlingen die nét iets meer aankunnen dan het reguliere werk in de klas.