Beschrijving
  
  
1
  
2
  
4
  
5

Home

Welkom op de website Added Value, op deze website vindt u meer over ICT innovaties van Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT). Via deze site willen wij medewerkers van de VSAT en belangstellenden van buiten op de hoogte houden van ICT-ontwikkelingen in het onderwijs in het algemeen en op de VSAT in het bijzonder. Medewerkers kunnen bij het kopje 'medewerkers' inloggen, waarna zij toegang hebben tot extra informatie over ICT die specifiek voor hen van belang is.