Beschrijving
  
  
1
  
2
  
4
  
5

Home

Welkom op de website Added Value, op deze site vindt u meer over ICT innovaties van Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm.
Via deze website willen wij medewerkers van de AT-scholen en belangstellenden van buiten op de hoogte houden van ICT-ontwikkelingen in het onderwijs in het algemeen en op de AT-scholen in het bijzonder.
 
Medewerkers kunnen bij het kopje medewerkers inloggen, waarna zij toegang hebben tot extra informatie over ICT die specifiek voor hen van belang is (bent u inlognaam en wachtwoord vergeten, vraag er dan naar bij de ICT-coördinator bij u op school).